Bank odmówił Państwu kredytu na zakup działki budowlanej, to my mamy propozycję:


Sprzedaż ratalna działek budowlanych


 • Oferta ta jest atrakcyjna zarówno dla tych, którzy chcą kupić działkę dla siebie. Z perspektywą budowania się, jak i dla tych, którzy chcą poprzez posiadanie działki zapewnić sobie godziwą emeryturę. Jest to też bardzo atrakcyjna forma inwestowania pieniędzy w ziemię i zapewnienie sobie godziwego, dużego zysku w przedziale czasowym zakładanym przez inwestora.

 • System ten pozbawiony jest opłat manipulacyjnych, a także wszelkich dodatkowych tego typu opłat ukrytych w innych umowach.

 • Podstawą do zainwestowania w tym systemie, są działki budowlane będące aktualnie w ofercie "Bocianie gniazdo".

 • Wartość rat oraz sposób ich płatności negocjowane są indywidualnie.

 • Umowy są dostosowane do możliwości i planów zakupowych klienta przez co są bardzo elastyczne.

 • Jest tylko jedna zła wiadomość: przeznaczamy do sprzedaży ratalnej tylko 5 działek.


KOSZTY NABYCIA DZIAŁKI:


 1. Odsetki / 0
 2. Prowizja / 0
 3. Marża / 0
 4. Opłata za rozpatrzenie wniosku / 0
 5. Opłata za wycenę nieruchomości / 0
 6. Opłaty związane ze zmianą warunków / 0
 7. Opłata za wcześniejszą spłatę / 0
 8. WIBOR, LIBOR / NIE
 9. BIK - Biuro Informacji Kredytowej / NIE
 10. Rekomendacja T / NIE
 11. Opłaty notarialne / 0
 12. Opłaty założenia nowej Księgi Wieczystej / 0
 13. Wypis z Ksiąg Wieczystych / 0
 14. Wypis z rejestru gruntów / 0
 15. Wyrys z rejestru gruntów / 0
 16. Zaświadczenie Gmina - o przeznaczeniu działki / 0
 17. Zaświadczenie ZUS / NIE
 18. Zaświadczenie US / NIE
 19. Zaświadczenie o zarobkach / NIE
 20. Uregulowany stosunek do służby wojskowej / NIE
 21. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy / NIE
 22. Badanie lekarsko-diagnostyczne, celem oceny ryzyka ubezpieczonego / NIE
 23. Ubezpieczenie na wypadek śmierci / NIE
 24. Zmiany wysokości odsetek / 0
 25. Zabezpieczenie kaucyjne / 0
 26. Wakacje 1 rata w roku
 27. Ubezpieczenie pomostowe / 0
 28. Podatek od ustanowienia hipoteki / 0
 29. Prowizja biura nieruchomości / 0


CENA: 119  PLN/ M2